Klass Deltagare Havskappsegling MÅL
IMS REV 1 22 18
IMS REV 2 22 20