Klass Deltagare Skärgårdssegling MÅL
LYS 17 15
LYS M 3 3