Klass Deltagare Havskappsegling Mål
IMS 1 22 6
IMS 2 16 6
ORC Club 4 0