Klass Deltagare Skärgårdssegling MÅL
LYS 1 18 10
LYS M 4 3