Klass Deltagare
11 11
2.4mR 21
5 4
6mR 5
Carrera 4
Express 28
Folkbåt 6
IF 5
J/80 14
LYS 2 3