Klass Deltagare Havskappsegling 5900N Havskappsegling Kopparstenarna Havskappsegling 5900N Hem Havskappsegling Mål
IMS 1 18 3 6 5 18
IMS 2 15 2 2 2 15
ORC-club 5 0 0 0 4