Klass Deltagare Lys segling Mål
LYS SO enskrov 22 20
LYS SO flerskrov 8 7