Klass Deltagare
2.4mR 34
6mR 4
Carrera 5
Express 31
Folkbåt 9
H-båt 10
Int 5 M 4
J80 18
Starbåt 9