Klass Deltagare KSSS Vårsegling för jollar Mål
LYS 1-2 40 34