Klass Deltagare
11 Metre 8
2.4 Metre 31
6 mR 6
Drake 10
Express 23
Folkbåt 8
Int 5 m 6
J 80 30
Smaragd 5