Klass Deltagare Skärgård Målgång
LYS 1 20 17
LYS 2 20 18
LYS M 3 2