Klass Deltagare Havskappsegling 2004 Landsort Havskappsegling 2004 Kopparstenarna Havskappsegling 2004 Mål
IMS 17 9 16 16
ORC Club 12 6 8 8