Klass Deltagare Hav Kopparstenarna Hav Dämban Hav Svenska Högarna Hav Mål
IMS 27 27 27 25 25
ORC Club 13 10 10 9 10