Klass Deltagare W/L 1 Mål W/L 2 Mål Hav Dämban 1 Hav Almagrundet Hav Mål
IMS 1 2007 15 10 10 14 14 14
IMS 2 2007 14 13 14 11 11 12
LYS 16 7 9 13 13 13
ORC CLUB T/T 6 5 5 6 6 6