Klass Deltagare 2007 Nynäshamns Angöring 2007 Salvorev 2007 Almagrundet 2007 Finish
ORC CLASSIC 10 10 10 10 10