Klass Deltagare 2015 Mål
ÅFIR Multihull 6 6
ÅFIR SRS 58 55