Klass Deltagare Havskapps. Mål
DH 4 2
IMS 1-4 10 8
IMS 1-4 Standard 20 18
IMS 5-8 3 3
IMS 5-8 Standard 14 13