Klass Deltagare Skärgård Mål
LYS 1 16 14
LYS 2 18 17
LYS M 3 2