Klass Deltagare
11 16
Express 23
H-Båt 6
IF 6
Starbåt 18