Klass Deltagare SO Skärgård 1997 MÅL
LYS 1 13 8
LYS 2 12 6
LYS M 3 1