Klass Deltagare Sandhamn Open Hav 1998 Mål
IMS 1-2 10 7
IMS 1-2 Standard 8 6
IMS 3-4 Standard 10 10
IMS 3-7 3 3
IMS 5-8 Standard 9 6
MUMM 36 5 4
SCAMPI 2 0
SH98 5 3