Klass Deltagare Skärgårdssegling LYS Mål
LYS 1 11 11
LYS 2 11 8
LYS M 2 2