Klass Deltagare Skärgård 2004 Mål
LYS 12 11
LYS M 5 5