Klass Deltagare Hav Bogskär Hav Svenska Högarna Hav Södergrundan Hav Dämban Hav Mål
IMS 22 13 21 21 12 20
ORC CLUB 27 11 22 21 7 22