Klass Deltagare 2007 Svenska Björn 2007 Nynäshamns Angöring 2007 Riga Angöring 2007 Fårö Fyr 2007 Östergarn 2007 Hoburgen 2007 Knolls Grund 2007 Visby 2007 Gotska Sandön 2007 Gustaf Dalén 2007 Almagrundet 2007 Finish
GRAND OPEN 7 6 7 7 6 6 6 6 6 6 6
IMS 1 36 34 34 33 34 34 34 31 34 34
IMS 2 36 34 34 34 34 33 34 34
J/80 5 5 5 5 5 5 5 5
LYS 1 26 23 21 22 23 23 23 21 23 23
LYS 2 73 73 72 73 73 71 73 73
MULTI 30 OPEN 3 3 3 2 3 3 2 2 1 2 2
MULTI 60 OPEN 2 2 2 0 1 0 0 0 0 0
ORC CLUB 1 24 24 24 24 24 24 24 22 24 24
ORC CLUB 2 21 21 20 21 21 21 20 20
X-35 11 11 11 11 11 11 11 10 11 11