Klass Deltagare Ban 1 Finish Ban 2 Finish Hav Svenska Högarna Hav Södergrundan Hav Dämban Hav Prejaren Hav Finish
IRC ENDORSED 8 5 5 7 7 7 7 7
ORC INT 15 13 14 15 15 15 15 15
SRS 15 13 12 15 15 15 15 15