Klass Deltagare 1998 Fårö Fyr 1998 Hoburgen 1998 Visby 1998 MÅL
IMS 1 17 17 17 17 16
IMS 1 standard 21 20 20 19 20
IMS 2 standard 14 13 14 14 13
IMS 2-4 9 9 9 8 8
IMS 3 standard 28 28 27 28 28
IMS 4 standard 22 21 22 21 21
IMS 5 standard 17 16 17 17 17
IMS 5-6 3 3 3 3 3
IMS 6 standard 21 21 21 21 19
IMS 7-8 Standard 16 16 16 16 16
IMS GR Open 9 9 9 9 8
IMS Mumm 36 7 7 7 7 7
IMS Scampi 3 3 3 3 3
MUMM 36 7 7 7 7 7
Scanmar 33 6 6 6 6 5
Scratch 30 10 10 10 10 9
SH-1 8 8 8 8 4
SH-2 7 7 6 6 6
SH-3 13 13 13 13 10
SH-4 13 13 13 12 12
X-99 13 13 13 13 13