Klass Deltagare 2003 Kopparstenarna 2003 Lat N59 2003 Svenska Högarna 2003 Mål
IMS SO 13 12 10 11 12
ORC Club 10 9 8 8 9