Klass Deltagare 2010 Svenska Björn 1 2010 Nynäshamns Angöring 2010 Fårö Fyr 2010 Östergarn 2010 Hoburgs Rev 2010 Knolls Grund 2010 Visby 2010 Gotska Sandön 2010 Svenska Björn 2 2010 Almagrundet 2010 Finish
IRC BRAVO 26 26 25 25 24 24 24 24 24 24
IRC CHARLIE 14 14 14 14 14 14 14 14 13 13 13
ORC CLASSIC T/T 14 14 14 14 14 14
ORC INT ALFA 26 26 26 26 26 26 26 26
ORC INT BRAVO 31 31 31 31 30 30 30 30 30 30
ORC INT CHARLIE 7 7 7 7 7 7 7 7 6 6 6
SRS ALFA 1 43 42 41 41 41 41 41 41
SRS ALFA 2 37 36 36 36 36 36 36 36
SRS BRAVO 52 52 52 51 51 50 50 50 50 50