Organisatör:
KSSS
Distans:
360 Nautiska mil
Antal båtar:
7
Starttid:
Flagga:
Segelnr. Båtnamn RNr. Skeppare/team Klubb Båttyp Rate 1994 Hoburgen 1994 Visby 1994 Kyrkudden 1994 Målgång 1994 Final
S 1290 ADELINE 111 KSSS Ballad 0 1 (31:01:00) 1 (44:46:00) 2 (67:52:00) 1 (82:15:28) 1 1
S 1151 OTROLIA 124 TÄBK Ballad 0 4 (31:15:00) 2 (45:08:00) 3 (68:19:00) 2 (82:25:39) 2 2
S 1295 HARMONI 318 VIBK Ballad 0 3 (31:09:00) 6 (69:19:00) 1 (67:35:00) 3 (82:56:56) 3 3
S 681 ILOGIA 52 KSSS Ballad 0 2 (31:08:00) 3 (45:36:00) 4 (68:55:00) 4 (83:36:53) 4 4
S 647 ANNA-MARIA 6 KSSS Ballad 0 5 (31:35:00) 4 (45:59:00) 5 (69:17:00) 5 (86:32:43) 5 5
S 55 HORISONT 266 GDBK Ballad 0 6 (34:10:00) 5 (49:10:00) 6 (70:00:00) 6 (87:52:55) 6 6
S 207 TJOLANTA 310 NOSS Ballad 0 - - - - -